Bộ mực ECO SAMINK

Call VND

Bộ mực ECo Sam : Đen, xanh, đỏ, vàng

Sử dụng cho máy Mutoh

Bộ mực Eco Sam gồm :

+ ECO_SAM : Màu đen

+ ECO_SAM : Màu đỏ

+ ECO_SAM : Màu vàng

+ECO_SAM : Màu xanh

4 màu

Chia sẻ :

Sản phẩm khác

Wiper DX5

Call VND