Hình ảnh   Sản phẩm  Số lượng  Đơn giá  Thành tiền    
Máy HP Designjet T2300 MFP Máy HP Designjet T2300 MFP -
65,000,000 VND
0
65,000,000 VND
Tổng cộng : 65,000,000 VND