Cartridge Value-Pack, ECO*SAM® Mimaki ES3 440-ml

Mã sản phẩm: MITT-380
 
 
 
 
 

Chất lượng cao, loại mực cao tác động truyền thông hình ảnh cung cấp

3 năm bền ngoài trời, fade-kháng ánh sáng độ bền
màu sắc rực rỡ.
Tuyệt vời thời tiết khả năng trong trực tiếp ánh nắng mặt trời, mưa và tuyết.
Tuyệt vời xước kháng & chà kháng
loạt các biểu ngữ không tráng PVC, vinyl kết dính, bảng chỉ dẫn, dán.
Chi phí hệ thống hiệu quả.

0
Tổng cộng
Liên hệ
Thanh toán