Hộp mực 72 đỏ

Mã sản phẩm:
 
Liên hệ
Dùng cho máy HP T610-24", T620-24", T770-44", T790-24", T795-44", T1100-44", T1100ps-44", T1120-24", T1120ps-24", T1120-44", T1120ps-44", T1120 SD-MFP-44", T1200-44", T1200ps-44", T1300-44", T2300-44", T2300ps-44", SD Pro MFP-44". Dung lượng : 130 ml Xu
 
 
 
 
0
Tổng cộng
Liên hệ
Thanh toán